AI Ethics Lab

Osana startuplabia toimii AI Ethics -tutkimusryhmä, jonka tutkimus keskittyy eettisten kysymysten käsittelyyn tekoälyn ja tekoälysovellusten kehittäjän näkökulmasta.